Remissvar 3 maj 2013


Transportstyrelsens rapport om insatser för att underlätta för små och medelstora företag


Svenska Taxiförbundet anser att obligatoriska avgifter att betrakta som en ren skatt.
Relaterade dokument:
Transportstyrelsens insatser för att underlätta för små och medelstora företag

<< Tillbaka