Remissvar 29 mars 2017


Remissvar: Landsbygdskommitténs betänkande


Den 29 mars 2017 lämnade Svenska Taxiförbundet in sitt remissvar angående Landsbygdskommitténs betänkade (SOU 2017:1)


Svenska Taxiförbundet välkomnar landsbygdskommitténs förslag att regeringen ska arbeta vidare med frågor för ökad tillgänglighet på landsbygderna.

Förbundet föreslår att regeringen snarast tar fram en mobilitetsstrategi för landsbygderna. Den bör baseras på en utredning av hur den anropsstyrda kollektivtrafiken kan utökas och samordnas med andra typer av persontransporter. Därtill bör utredningen omfatta hur integrerade mobilitetstjänster kan användas och vilket stöd de regionala kollektivtrafikmyndigheterna behöver inom områdena för att ge resenärer på landsbygderna en effektivare kollektivtrafik.

 

Läs Svenska Taxiförbundets remissvar här!

 

Landsbygdskommittén
Relaterade dokument:
SOU 2017:1

<< Tillbaka