Remissvar 15 juni 2017


Remissvar: Swedac ackreditering


Svenska Taxiförbundet har inget att erinra mot Swedacs förslag till ändringar i rubricerade föreskrifter.


Swedacs förslag omfattar förpliktelser för certifieringsorgan att informera sina kunder vid återkallelse av ackreditering, reglering av flexibel ackreditering och hänvisning till ackreditering samt vissa föreskriftstekniska ändringar.

Svenska Taxiförbundet har inget att erinra mot förslagen. Förbundet ställer sig positivt till att regler om informationsskyldighet vid återkallelse av ackreditering införs. 

 
Relaterade dokument:
Remissvar: Swedac ackreditering


Kontakt:

Claudio Skubla

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

<< Tillbaka