Debattartikel

13 februari

Avdrag för taxi kan hjälpa oss att kapa bilresorna
En skattereform för taxi skulle bidra till stor samhällsekonomisk nytta. Bilresorna skulle totalt sett minska med avsevärda effekter exempelvis för Stockholms innerstad. Det skriver Peter Norman, Clau...

18 oktober

Debatt: Hemliga kollektivtrafiken spar resurser
Fler kan välja bort bilen om våra regionpolitiker höjer ambitionsnivån när det gäller att utveckla kollektivtrafiken. Anropsstyrd kollektivtrafik med taxi är ett både kostnadseffektivt och miljövänlig...

9 augusti

Debatt: Ge privatpersoner billigare taxi
Skapa bättre skattevillkor för alla taxitjänster, inte bara för de taxiliknande tjänster som Heetch och Gomore erbjuder. Det skriver Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet, i en replik. ...

6 juli

Debatt: Så kan taxibranschen bidra till fler jobb
Sänk ålderskravet för taxiförare till 19 år, bygg ut SFI och vidga rutavdraget till att omfatta taxitjänster. Det behövs för att snabbt få fler unga och utrikes födda i arbete, skriver förbundsdirektö...

28 juni

Debatt: Bättre stadsluft med fler gasbilar
Miljözoner införs runt om i storstäder över hela världen. Möjligheten att använda vissa fordon i stadskärnorna begränsas, något som kan vara motiverat för att förbättra luftkvaliteten. Både elbilar oc...

4 juni

Debatt: Mer taxi ger färre privatbilar i städerna
Det vi ser är samma gamla gator med köer av privatbilar, ofta fossildrivna, och oändliga rader av bilparkeringar. Kollektivtrafiken består till stor del av bussar som är dyra i drift för att de fastna...

21 maj

Debatt: Taxi i ny roll ersätter egen bil
Göteborgspolitiken vill göra kollektivtrafiken mer attraktiv för att minska bilismen. Det är bra, men det räcker inte. Här kan taxi göra skillnad, skriver Svenska Taxiförbundets förbundsordförande Pet...

2 februari

Debatt: Reseavdraget ger fördel för män i storstäderna
Bilden av att reseavdrag framför allt görs i landsbygden stämmer inte. I stället är det ett avdrag för manliga hög­inkomsttagare i de tre storstadsregionerna som reser med bil. Dessutom är det i hög g...

31 januari

Debatt: Minskad privatbilism får stadskärnor att blomstra
Wilhelm Douglas och Anders Ydstedt från KAK har svårt att hitta argumenten för särintresset privatbilism i sin replik på vår artikel (DN Debatt 22/1). Seriös forskning visar att privatbilismen är myck...

22 januari

Debatt: Taxi kan hjälpa städerna att bli av med privatbilarna
Privat bilägande i städer blir allt mer irrationellt, både utifrån individens perspektiv och stadens. Bilen är dyr och tar stor plats. Vår slutsats är att stadsbor vill åka bil även i framtiden, men d...

6 december

Debatt: Taxiutredningens förslag når inte hela vägen fram
Taxiutredningen har kommit fram till många bra slutsatser. Dock anser vi att förslaget att det inte ska införas tillstånds- eller anmälningsplikt för samåkningsplattformar är olyckligt. Risken är att ...

1 december

Debatt: Taxiförslaget bra men inte färdigtänkt
Det finns fortfarande risk för att personer utnyttjar samåkningsplattformar till något som inte har med samåkning att göra, skriver Peter Norman, förbundsordförande och Claudio Skubla, förbundsdirektö...

17 oktober

Debatt: Tydliga regler krävs – öppna inte för svarttaxi
Det är avgörande att utredningen om taxi är tydlig när det gäller samåkning. Annars är risken stor att kriminella försöker kringgå reglerna för taxikörning och skapar osund konkurrens. Det skriver Cla...

26 september

Debatt: Bilen har en framtid - i delningsekonomin
Motormännen har rätt i att bilar behövs även i framtidens städer. Men då ska de ingå i delningsekonomin och här är taxi det tydligaste exemplet: våra bilar används effektivt och står inte parkerade oc...

14 september

Debatt: Stryp privatbilismen – satsa på grön taxi
Det är beklämmande att Miljömålsberedningen inte kommit längre i planeringen för hur privatbilar i våra storstäder ska kunna ersättas. Vi anser att taxi, som ligger lång fram när det gäller låga koldi...

23 augusti

Debatt: Taxameter kan inte ersättas av bara en smartphone
Vi på Svenska Taxiförbundet ser gärna att lagstiftaren uppmuntrar ny teknik i branschen. Men vi måste säkerställa att förändringarna inte öppnar för fusk, skriver Peter Norman och Claudio Skubla i en ...

19 augusti

Debatt: Mindre orter kan bli utan taxi
Risk att Åtvidaberg står utan taxi i framtiden, menar Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet....

14 juli

Debatt: Ett helt orealistiskt förslag om rabatter
Karl Henrikssons förslag riskerar att slå undan benen på de företag som är nödvändiga för att minska privatbilismen. Landstingspolitiker behöver ta större ansvar för att fler ska åka kollektivt, inte ...

16 juni

Debatt: Taxiförbundet: ”Ja, vi är desperata!”
Taxiförbundets bråk med Uber luktar panik och desperation, enligt Di Digitals Daniel Goldberg. Det stämmer att Taxiförbundet är desperat, skriver förbundsdirektör Claudio Skubla....

3 juni

Debatt: Uberpops nedläggning är inget att vara upprörd över
Vi välkomnar konkurrens i taxibranschen – om konkurrensen sker på lika villkor. Det vi vänder oss mot är taxitjänster som inte följer de lagar och regler som finns och som gäller för alla andra företa...

17 maj

Debatt: Ändra reglerna så att unga kan köra taxi
Var femte ung människa är arbetslös. Det höga ålderskravet för att bli taxiförare är stelbent och föråldrat - skälen är starka för en sänkning från 21 till 19 år. När ungdomar inte får jobb inom taxib...

10 maj

Debatt: Peter Norman: Stäng smitvägen i taxibranschen
Alla måste ta ansvar för att upprätthålla en sund och rättvis taximarknad. Regeringen måste stänga den smitväg som i dag blivit ett problem för taxi men som snart också kan växa till ett stort problem...

6 april

Debatt: "Oliver Carrà verkar ha missförstått vår inställning till Uber"
Taxiförbundets direktör Claudio Skubla sätter sig emot Ubers kommunikationschef Oliver Carràl, då han hävdar att de stora taxibolagen borde förnya sig. ...

5 april

Debatt: ”Jämför inte taxi-Sverige med USA”
”Alla företag måste betala skatt, annars urgröps skattebasen och konkurrensen sätts ur spel. Det är beklagligt att Uber inte tar tillfället i akt och besvarar våra frågor”, skriver Claudio Skubla, För...

29 mars

Debatt: ”Uber konkurrerar genom att undvika skatt”
”Det största problemet med UberPOP är att konceptet undviker skatt. Det är anledningen till att priserna är låga och det är skälet till att UberPOP är ett hot mot hela skattesystemet om det växer och ...

24 mars

Debatt: "Märkligt att samarbeta med Uber"
Att samarbeta med Uber är inte hållbar marknadsföring, anser Taxiförbundets direktör Claudio Skubla....

17 mars

Debatt: Följ samma regler som andra eller lägg ner
Det största problemet med Uberpop är att deras affärsmodell och pris bygger på att förarna inte betalar skatt. Det är dags för Uberpop att börja följa samma regler som alla andra eller upphöra med sin...

22 januari

Debatt: "Uber är totalt ovilligt att betala skatt"
Uber må vara trendigt, men ett företag som aktivt undviker skatter och regler får svårt att bli en del av framtiden, menar Claudio Skubla från Svenska Taxiförbundet....

18 december

En dyr julklapp från regeringen
God jul Sundsvall. Regeringen och Alliansen kommer med en dyr julklapp i form av världens högsta bensinskatt. En julklapp som kommer att återkomma varje år och som blir dyrare för varje år som går. Re...

15 december

Regeringen vill straffa landsbygdens bilister
God jul Uddevalla. Regeringen och Alliansen kommer med en dyr julklapp i form av världens högsta bensinskatt. En julklapp som kommer att återkomma varje år och som blir dyrare för varje år som går. ...

11 december

Debatt: Taxi i stället för buss kan rädda landsbygden
Kollektivtrafiken och särskilt busstrafiken är dyr. Taxiförbundet menar att anropsstyrd kollektivtrafik med taxi är ett billigare alternativ på landsbygden. Kalmar läns anropsstyrda trafik är exempelv...

9 december

Risk att delningsekonomin leder till otrygga anställningar
Digitaliseringen och delningsekonomin leder till nya möjligheter. Dessa möjligheter bör tas tillvara, men inte på bekostnad av välfärden eller enskilda individer, eller att konkurrensen mellan olika f...

7 december

Debatt: "Uber smutskastar delningsekonomin"
Vi ställer oss bakom delningsekonomin. Men Ubers affärsmodell för tankarna till dåtiden snarare än framtiden. Det skriver Taxiförbundets förbundsdirektör Claudio Skubla. ...

26 september

Uber Pop hotar välfärdsstaten
Uber Pops verksamhet är snarare ett hot mot välfärdsstaten än taxibranschen. Om Uber Pop i sin nuvarande form tillåts växa kommer vi också få se andra tjänster som kan beställas på en mobilapp och bet...

11 september

Människor på landsbygden straffas
Sverige kommer att få världens högsta bensinskatt år 2019 om regeringens förslag blir verklighet. Notan skickas till landsbygden och till människor med knappa ekonomiska resurser. Sverige är betydligt...

10 september

Sverige får världens högsta bensinskatt
Regeringen, tillsammans med Vänsterpartiet, väljer att straffa människor på landsbygden. ...

24 juli

Taxiföretaget som hotar arbetsrätten
När den amerikanska taxiverksamheten Uber kom till Europa via USA höjdes många kritiska röster. Taxiförare i flera europeiska städer protesterade i rädsla för att bli av med sina jobb. Skatteverket, E...

15 maj

Debatt: ”Motarbeta svarttaxi i alla dess former”
”Att Ekobrottsmyndigheten granskar Ubers verksamhet är ett stort steg i rätt riktning. Fler trafikpoliser måste rekryteras för att granska, kontrollera och motarbeta svarttaxi”, skriver Per Juth och C...

9 maj

Debatt: Regeringsbeslut kan kosta taxibranschen en halv miljard
Risken är stor att regeringen är på väg att fatta ett beslut som kommer att kosta taxibranschen uppemot en halv miljard kronor. Det ska ställas i relation till branschens totala omsättning om 12–14 mi...

5 maj

Debatt: Kan kosta branschen en halv miljard kronor
Den 24 juni 2014 beslutade Sveriges Riksdag att en ny lag om redovisningscentraler för taxi ska införas den 1 januari 2016. Samtidigt beslutades dock att överföringen av taxameteruppgifter ska ske trå...

4 maj

Debatt: ”Polisen gör inget åt svarttaxi”
”Sedan hösten 2014 finns det företag på den svenska marknaden som erbjuder storskaligt organiserade persontransporter inom ramen för vad vi menar är svarttaxi”, skriver Svenska Taxiförbundet....

28 april

Debatt: Kostsamt för taxibranschen
Risken är stor att regeringen är på väg att fatta ett beslut som kommer att kosta taxibranschen uppemot en halv miljard kronor....

27 april

Debatt: Orimlig börda för taxiföretagen
Nya tekniska krav på taxameterinformation riskerar att bli ett hårt slag mot taxiföretagen, skriver Per Juth och Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet....

14 april

Skärpta krav försämrar skolskjutsar och färdtjänst
Det finns en uppenbar risk att regeringen är på väg att fatta ett beslut som kommer att kosta den pressade taxibranschen uppemot en halv miljard kronor. Hur det påverkar förmågan att upprätthålla kval...

20 februari

Debatt: Cykeln kan aldrig på egen hand ersätta bilen
Cykeln kan aldrig på egen hand bli en ersättning för resor i egen bil. Vårt klimat med långa vintrar, mörker och isande vindar talar emot det. Fler människor kommer även att se en kombination av taxi ...

11 februari

Debatt: Stoppa överutnyttjandet av nystartsjobben
Mycket talar för att ett antal taxiföretag överutnyttjar nystartsjobben. Det visar att Arbetsförmedlingen måste bli bättre på att granska företagen, men också på behovet av en skatteväxling riktad mot...

25 januari

Sänk löneskostnaderna där det ger mest effekt
För taxiföretagen är hela 60 procent av kostnadsmassan skatter och tvingande avgifter, skriver två företrädare för Svenska Taxiförbundet. ...

12 januari

Muf-förslag ställer grupper mot varandra
Tjänstesektorn är personalintensiv och därmed en viktig inkörsport till arbete också för unga och utrikes födda, skriver Per Juth och Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet, i en replik i Svenska Dagbl...

13 november

Debatt: Uber bidrar inte med något nytt
Uber bidrar, ur ett tekniskt perspektiv, inte med något nytt till den svenska taxibranschen. Dessutom skapar det unga bolaget oreda i branschen då deras bilar inte använder taxameter. Detta skriver Cl...

5 september

Debatt: Ta taxi till integration
45 procent av alla förvärvsarbetande inom taxibranschen är födda utrikes. Det är tre gånger så många som på arbetsmarknaden i övrigt. ...

10 juni

Debatt: Höj trängselskatten kraftigt för privatbilismen
Frigör trängselskatten från finansieringen av infrastruktur. Och höj trängselskatten kraftigt för privatbilismen. Först då kan regeringens och riksdagens klimatmål nås, skriver Per Juth och Claudio Sk...

8 april

Debatt: Taxameterkrav för skötsamma
Regeringens lagrådsremiss om redovisningscentraler för taxi är ett steg framåt. Tyvärr har regeringen inte vågat upphäva möjligheten att bevilja undantag från skyldigheten att ha taxameter. Det innebä...

12 mars

Debatt: Misstagen i färdtjänsten kräver en nollvision
Upphandling av olika välfärdstjänster är förknippade med stora svårigheter för både upphandlaren och utföraren. Detta framkommer inte minst i massmediernas rapportering av hur misstag begås, som nu se...

10 december

Debatt: Vi vill ha bort de oseriösa friåkarna
”Myndigheterna måste ingripa på allvar”, skriver Jonas Wahlström i DN (9/12) med anledning av den oacceptabla situationen med bedragare i taxibranschen. Vi är de första att hålla med....

22 oktober

Debatt: Undanta taxi och annan kollektivtrafik från dubbförbud
Taxi är en flexibel, tillgänglig och miljövänlig del av kollektivtrafiken. Stockholms stad måste nu undanta taxi och övrig kollektivtrafik från förbudet mot dubbdäck, skriver företrädare för Svenska T...

10 oktober

Debatt: Regeringen måste våga höja trängselskatten kraftigt
Trängselskatten i Stockholm syftar till att minska trängseln och förbättra miljön. Om regeringen menar allvar med trängselskattens miljömål måste den snarast höja den till en nivå där det blir ekonomi...

5 oktober

Debatt: Chockhöj trängselskatten
Om regeringen menar allvar med att trängselskatten ska reducera trafikens klimatpåverkan måste den snarast höjas så att det blir ekonomiskt svårsmält för flertalet att välja privatbilen....

24 juli

Konkurrensverket ingriper inte mot marknadsmissbruk
Konkurrensverket har till uppgift att arbeta för en fungerande konkurrens och ska med stöd av konkurrenslagen motverka bland annat missbruk av dominerande ställning. Några sådana mål i domstol verkar ...

6 maj

Debatt: Höj trängselskatten för privatbilister
Vägtrafikens utsläpp av växthusgaser ökar, vilket går tvärtemot de svenska klimatmålen. Därför måste skillnaden mellan att resa med privata bilar och kollektiva färdmedel som buss och taxi vara stor o...

3 maj

Befria buss och taxi från trängselskatt
För att människor ska välja att ställa bilen och resa kollektivt krävs att skillnaden är stor och tydlig. Befria buss- och taxitrafiken från trängselskatt och höj den för privatbilismen, skriver Göran...

26 mars

Månadsrapportering är ett välkommet krafttag mot fiffel
All förändring är en försämring. Det blir den felaktiga slutsatsen för den som följer den skeva debatt som pågått med anledning av Månadsuppgiftsutredningen och regeringens väntade förslag i slutet av...