Pressmeddelande

12 mars

Taxiförbundet välkomnar nytt lagförslag för taxi
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det ska införas en ny taxikategori. -Vi välkomnar regeringens förslag till ny lagstiftning som kommer att öppna upp för teknikutveckling och nya affärsm...

13 februari

RUT-avdrag för taxi kan minska privatbilismen med en fjärdedel
Peter Norman, ordförande Svenska Taxiförbundet och Monica Renstig, rapportförfattare presenterade idag en ny rapport som visar att med ett lägre pris på taxi skulle resenärer i ökad utsträckning kunna...

21 december

Nytt reseavdrag måste minska klimatutsläppen och stoppa fusket
Det är positivt att regeringen tillsätter en utredning som ska se över reseavdraget, men nu förväntar vi oss resultat, skriver den samlade kollektivtrafikbranschen. För att minska utsläppen av växthus...

20 december

Dom i Europas högsta domstol: Uber är ett taxibolag
- Detta är ett mycket glädjande beslut som stärker våra politiker i det fortsatta arbetet för en hållbar utveckling av taxinäringen i Sverige, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska taxiförbun...

4 december

Taxi viktig för besöksnäringen
Regeringens utredning Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring skriver bland annat att ”besöksnäringen inte skiljer sig från andra näringar avseende behovet ...

17 november

Ny kartläggning: Svarttaxi flyttar till Facebook
Taxiförbundet presenterar idag en kartläggning som visar att svarttaxi växer på Facebook. - Svarttaxi har flyttat från gatan framför stadshotellet till slutna grupper på Facebook, säger Claudio Skub...

5 oktober

Kammarrätten sänder fel signaler om Uberpop
Kammarrätten har bestämt att två tidigare dömda uberpop-förare slipper att få sina taxiförarlicenser indragna. Kammarrätten motiverar beslutet med att passagerarnas säkerhet inte var i fara. - Kamma...

25 augusti

Irene Fällström är ny kommunikationschef för Svenska Taxiförbundet
Irene Fällström har anställts som kommunikationschef inom Svenska Taxiförbundet fr o m den 21 augusti 2017. ...

4 juli

Pressmeddelande: Innovativa taxitjänster ger mer kollektivtrafik för pengarna
Smartare upphandlingar av taxitjänster kan spara skattepengar och ge mer kollektivtrafik för pengarna. Det säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet....

3 juli

Pressmeddelande: Taxi-recept för enkla jobb
Sänk ålderskravet för taxiförare till 19 år, bygg ut SFI och vidga RUT till att omfatta taxitjänster. Det är Svenska Taxiförbundets recept för att snabbt få fler unga och utrikes födda i arbete....

11 maj

Pressmeddelande: UberPOP är en transporttjänst säger EU:s generaladvokat
UberPOP är en transporttjänst. Det fastslår EU-domstolens generaladvokat i förslag till dom i målet om UberPOP är en transporttjänst eller en mellanhand. Svenska Taxiförbundet ser positivt på förslage...

4 maj

Pressmeddelande: Redovisningscentraler ska hjälpa de seriösa företagen
Sedan 1 maj 2017 måste samtliga taxibilar i Sverige föra över uppgifter från taxametern till en redovisningscentral. Tack vare den hämtade informationen från varje enskild taxameter kommer Skatteverke...

27 februari

Pressmeddelande: Taxiutredningen bra men inte färdigtänkt
Idag överlämnar Svenska Taxiförbundet sitt yttrande om taxiutredningen till Regeringen. Förbundet anser att det finns många bra förslag och lösningar i de flesta frågor men att förslaget till samåknin...

26 januari

Pressmeddelande: Fler utrikes födda i riktiga jobb är möjligt, Stefan Löfven. Vidga RUT och ROT med RATT
Att subventionera vissa företag med olika former av anställningsbidrag skapar fler problem än lösningar. En bättre åtgärd är att vidga RUT och ROT till att också omfatta taxitjänster, säger Claudio Sk...

12 januari

Pressmeddelande: Catharina Elmsäter-Svärd segrade i Stora Trafiksäkerhetspriset 2017
Under en festlig prisceremoni på Transportforum i Linköping utsågs Catharina Elmsäter-Svärd som vinnare av Stora Trafiksäkerhetspriset 2017. - Tack vare hennes initiativ har vi äntligen en digital p...

4 januari

Förbundets kommentar om Landsbygdskommitténs rapport: Var är taxi?
Den 4 januari tog landsbygdsminister Sven-Erik Bucht emot den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande som handlar om en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd för Sv...

3 januari

Pressmeddelande: Chockhöj trängselskatten, befria taxi
Om regering och riksdag menar allvar med att trängselskatten ska reducera trafikens klimatpåverkan måste den snarast höjas så att det blir ekonomiskt svårsmält för flertalet att välja privatbilen. Där...

2 januari

Pressmeddelande: Taxi kan ge mer kollektivtrafik för pengarna
Smartare upphandlingar av mindre fordon kan ge mer kollektivtrafik för pengarna. Det säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet. ...

30 december

Pressmeddelande: ”Vi vill inte ha bidrag. Vi vill bidra till att minska arbetslösheten!”
Arbetsförmedlingens bidrag överutnyttjas, vilket gör det svårt för de seriösa företagen att överleva. - Istället för att subventionera vissa företag borde skattelättnader för personalintensiva brans...

29 december

Pressmeddelande: Taxiföretag tvingas säga nej till arbetslösa ungdomar
Taxiföretagen skriker efter fler förare. Samtidigt tvingas de säga nej till arbetslösa ungdomar som vill bli taxiförare. - Det höga ålderskravet för att bli taxiförare är stelbent och föråldrat - skä...

28 december

Pressmeddelande: Invandrare tar taxi till integration
Trots övergripande hinder för utrikes födda att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden finns det branscher och yrken som fungerar som en viktig inkörsport till det svenska samhället. En av dessa är ...

26 december

Pressmeddelande: 40 000 yrkesförare kollas varje natt
I det tysta har en ny digital plattform gjort succé och blivit en stor framgång för trafiksäkerheten på våra gator och vägar. - Varje natt kontrolleras mer än 40 000 taxi-, buss- och lastbilsförares...

30 november

Förbundets kommentar om Taxiutredningen: Bra avvägningar för sund konkurrens och goda möjligheter till skattekontroll
Den 30 november tog infrastrukturminister Anna Johansson emot Taxiutredningen som handlar om hur reglerna för taxi och samåkning kan anpassas till nya förutsättningar. Svenska Taxiförbundet ställer si...

5 oktober

Taxiförbundet begär möte med infrastrukturminister Anna Johansson om myndigheters bristande rutiner vid sexbrott i taxi
Under gårdagen (4/10) rapporterade massmedierna om en taxiförare som fick behålla sin taxiförarlegitimation trots att han blivit dömd för två fall av sexuella ofredanden i taxibilen. Nu sitter mannen ...

23 september

Pressmeddelande: Transportstyrelsen obstruerar mot Sveriges Riksdag
- Transportstyrelsens avsikt att inte gå vidare med lokalkännedomskrav för taxiförare kan inte ses som annat än obstruktion mot Sveriges Riksdags beslut och hållningen hos eniga företrädare för köpare...

21 augusti

Pressmeddelande: Hade det inte varit bättre att följa reglerna?
Svenska medier rapporterar att hundratals taxichaufförer som kör åt Uber har fastnat i en skattegranskning. Hur många ska drabbas innan Uber accepterar svenska lagar och regler? ...

16 augusti

Stockholms stads parkeringsstrategi försvårar klimatarbetet
Trots skarp kritik från både taxi-, buss-, och åkerinäringarna har Stockholm Stad beslutat att ta bort regeln som tillåter taxi och tung trafik att parkera 30 min mellan kl 06-18 på områden med parker...

29 juli

Färsk rapport ifrågasätter internationella studier om Uber
Enligt nationalekonomen Peter Stein har studier som Uber ofta lutar sig emot antingen medförfattats av företagets egna medarbetare eller initierats av företaget. Dessutom har studierna till betydande ...

30 juni

Välkommen till Partnersamverkans seminarium i Almedalen
På årets Almedalsseminarium diskuterar Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik vilka styrmedelspaket som skulle kunna göra att kollektivtrafikens fördubblingsmål nås senast år 2030 med utgå...

14 juni

Ny rapport visar: Nio av tio Uber-bilar använder inte taxameter
Ubers taxiförare följer inte lagstiftningen om taxameteranvändning. Taxametern är taxins motsvarighet till handelns kassaregister och avslagen taxameter öppnar för skattefusk....

16 maj

Tryggare skolstart med nytt informationsmaterial om skolskjuts
Varje år åker 400 000 barn i Sverige skolskjuts. För att färden till och från skolan ska bli trygg och säker är det viktigt att informera barnen om vad de ska tänka på före, under och efter färden. Dä...

11 maj

Svenska Taxiförbundet välkomnar nedläggning av UberPOP
Svenska Taxiförbundet välkomnar Ubers beslut om att lägga ned den omstridda tjänsten UberPOP....

11 maj

Ny rapport visar: Fyra av tio UberPOP-förare slinker igenom Ubers kontroller
Fyra av tio förare som kör UberPop förekommer i kriminella handlingar. Drygt 3 procent av bilarna har körförbud, var tredje bil ägs inte av föraren och 76 procent saknar F-skattebevis. Det visar en fä...

26 april

Öppet brev till MTR Express
Idag har jag skrivit ett öppet brev till MTR Express som nyligen gick ut med nyheten att de nu samarbetar med Uber. Syftet med brevet är att jag vill ställa frågan till MTR Express om de anser att det...

23 mars

Hovrättsdom mot UberPop
Den första hovrättsdomen har avkunnats mot en förare som är ansluten till Uberpop....

12 februari

Öppet brev till Avanza
Idag har jag skrivit ett öppet brev till ledningen för fondföretaget Avanza som nyligen gick ut med ett erbjudande om att åka gratis med Uber. Syftet med brevet är att jag vill ställa frågan till Avan...

12 januari

De vann Stora Trafiksäkerhetspriset 2016
Under en festlig prisceremoni på Transportforum i Linköping utsågs den 12 januari tre värdiga vinnare av Stora Trafiksäkerhetspriset 2016. I kategorin Årets Entreprenör prisades Taxi Göteborg för att ...

22 december

Flyget kvar på Bromma
Glädjande att regeringen lägger ned utredningen om Brommaflygets framtid. Bromma flygplats behövs för att möta människors behov av att mötas, göra affärer och skapa tillväxt i hela landet, säger Claud...

18 december

Förbundet välkomnar utredning av delningsekonomin
Svenska Taxiförbundet välkomnar finansmarknadsminister Per Bolunds initiativ att tillsätta en utredning av delningsekonomin. Vår förhoppning är att lagändringar ska komma till stånd så snart som möjli...

16 december

Claudio Skubla ny förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet
Svenska Taxiförbundets styrelse valde idag ny förbundsdirektör. Det blir Claudio Skubla, Förbundets tidigare kommunikationschef och tillförordnade förbundsdirektör som tillträder tjänsten....

3 november

Peter Norman ny ordförande i Svenska Taxiförbundet
Svenska Taxiförbundets kongress valde idag ny förbundsordförande. Det blir Peter Norman, tidigare finansmarknadsminister i Reinfeldts regering från 2010 till 2014, som ersätter tidigare förbundsordför...

9 september

Första svarttaxi-domen mot UberPop-förare
Den 3 september dömde Stockholms tingsrätt (mål B8250-15) den första UberPopföraren för svarttaxi-verksamhet. Enligt domslutet döms den tilltalade för brott mot taxitrafiklagen 5 kap 4 § 1 st och för ...

1 september

Claudio Skubla tf förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet
Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Per Juth lämnar Svenska Taxiförbundet med pension. Claudio Skubla tillträder som tillförordnad förbundsdirektör den 1 september 2015....

5 augusti

Färsk rapport visar: Få resor med färdtjänst leder till allvarliga fel
Ytterst få resor med färdtjänst leder till allvarliga fel. Det visar en färsk studie av statistik från Göteborgs Stad och Stockholms Läns Landsting. - Trots att misstagen är ytterst få ser vi att det...

4 augusti

Färsk studie visar: Taxi kan ge mer kollektivtrafik för pengarna
Mindre fordon och smartare upphandlingar kan ge mer kollektivtrafik för pengarna. Det visar en färsk studie av Kalmar Länstrafiks satsning på anropsstyrd trafik....

26 juni

Uber har beställaransvar
Förbundet har vid ett flertal tillfällen uppvaktat representanter för regeringen i denna fråga. Trots Ubers uppenbara trots gentemot den svenska lagstiftningen har inte någon märkbar åtgärd initierats...

26 juni

Ny studie av färdtjänst: Ytterst få resor leder till allvarliga fel
Ytterst få resor med färdtjänst leder till allvarliga fel. Det visar en färsk studie av statistik från Göteborgs Stad och Stockholms Läns Landsting. - Trots att misstagen är ytterst få ser vi att det...

9 maj

Svenska Taxiförbundet välkomnar granskning av Uber
Enligt Ekobrottsmyndigheten kan Ubers verksamhet vara fråga om skattesmitning, varför verksamheten nu ska undersökas ur flera aspekter. Det är ett besked som Svenska Taxiförbundet välkomnar. - Det ...

14 april

Regeringsbeslut kan kosta taxiföretagen en halv miljard kronor
Den 24 juni 2014 beslutade Sveriges Riksdag att en ny lag om redovisningscentraler ska införas den 1 januari 2016. Nu riskerar regeringen att fatta ett beslut som kommer att kosta taxibranschen uppemo...

29 mars

Taxiföretagen växer och blir färre
Taxinäringen förändras snabbt. Företagen blir större och färre. Samtidigt är ekonomin ansträngd. Det visar Branschläget 2015, Svenska Taxiförbundets årliga sammanställning om taxibranschen....

14 januari

Nytt samarbete säkerställer förares behörighet
Nu får samtliga buss-, lastbils- och taxiföretag i Sverige tillgång till ett effektivt verktyg som säkerställer att deras förare har giltig behörighet....

7 januari

Nolltolerans mot bidragsfusk
Arbetsförmedlingens bidrag överutnyttjas, vilket gör det svårt för de seriösa företagen att överleva. - Istället för att subventionera vissa företag torde sänkta arbetsgivaravgifter vara en mer fram...

4 januari

Så mycket kostar den egna bilen
Enligt konsumentverket kostar det mer än 79 000 kronor per år att äga och köra en egen bil (Volvo V70). Det är en ekonomisk börda som de flesta bilägare blundar för. Förmodligen för att det blir för h...

21 december

Gatorna, av Niclas Lindblad, vinnare i novelltävlingen Livet är en resa – berättelser från en Taxi
Novelltävlingen Livet är en resa – berättelser från en taxi är avslutad och en vinnare har korats. Juryn utsåg ”Gatorna” till bästa berättelse och vinnaren Niclas Lindblad från Bromma får diplom och e...

15 december

Nu lanserar vi automatisk digital kontroll av taxiförarlegitimationer
Idag lanserar Svenska Taxiförbundet en ny tjänst för automatisk digital kontroll av taxiförarlegitimationer. Därmed får taxiföretagen tillgång till ett smidigt verktyg för att uppfylla lagens krav och...

27 november

Tydligare prisuppgift förutsätter ökade insatser av polisen och övriga myndigheter
Svenska Taxiförbundet är försiktigt positivt till Riksdagens beslut om att prisuppgift ska lämnas före färd i de fall som taxins jämförpris är över 500 kronor. Men slänger in en brasklapp: - Den fö...

19 november

Taxikunder skriver sina reseupplevelser
Just nu pågår Svenska Taxiförbundets novelltävling Livet är en resa – berättelser från en taxi. Ett stort antal bidrag har strömmat in och några av dem kan redan nu läsas på Förbundets hemsida. En jur...

30 oktober

Skev beskattning för taxi motverkar regeringens sysselsättningsmål
- Skattebelastningen är tung för taxibranschen, mycket tyngre än för många andra branscher. Det motverkar regeringens mål att öka sysselsättningen, säger Per Juth, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbu...

28 oktober

Bilägare slänger tusentals kronor i sjön varje månad
Bilägare ägnar sig åt ett resursslöseri som inte bara drabbar miljön, utan också den egna plånboken. Tusentals kronor slängs i sjön varje månad. Det säger Claudio Skubla, kommunikationschef i Svenska ...

27 oktober

Utan invandrare stannar taxi
Varannan förvärvsarbetande inom taxi är född utomlands. Mer än hälften av alla egna företagare i taxibranschen är födda utomlands. Det visar SCB-statistik och en rapport som Handelns Utredningsinstitu...

17 september

Ändrad praxis för taxameterdispenser
Från den 17 september 2014 medger Transportstyrelsen taxameterdispens för endast ett år istället för två år. Det är dessutom möjligt att Transportstyrelsen framöver inte längre kommer att medge dispen...

5 september

Pressmeddelande: Ge alla i taxibranschen samma konkurrensvillkor
De senaste dagarnas publicitet om Uber, appar och taxibranschen har skapat fler frågetecken än utropstecken. Svenska Taxiförbundet reder ut oklarheterna....

27 augusti

Utan invandrare stannar taxi
Sverige har den största skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda bland samtliga OECD-länder. Det finns dock några branscher där utlandsfödda har lyckats etablera sig och idag ...

14 augusti

TaxiKurir Göteborg och Flygtaxi Sverige i nytt avtal
Flygtaxi Sverige har slutit avtal med TaxiKurir Göteborg om att vara Flygtaxicentral för Göteborgsområdet, ett så kallat FTC. Avtalet gäller under fem år. ...

30 juni

HUI-rapport om mångfald och integration i taxibranschen
Varannan förvärvsarbetande inom taxi är född utomlands. Fler än hälften av alla egna företagare i taxibranschen är födda utomlands. Det visar SCB-statistik och en färsk rapport som Handelns Utrednings...

19 maj

Googles taxisuccé står inte och faller
"Googles taxisuccé kan tvingas tvärnita", skriver Dagens Industri den 16/5, vilket är kraftigt missvisande. Googles taxisuccé står inte och faller med taxameterkravet. Det är bara ännu ett exempel på ...

25 april

Regeringens förslag ett halvt steg framåt
Regeringens förslag om redovisningscentraler för taxi är ett halvt steg framåt. Tyvärr har regeringen valt att behålla möjligheten att ge dispens från taxameterkravet, vilket innebär att fusket med bi...

11 april

Efter ROT och RUT: Dags för RATT
Taxiföretagens ekonomi är ansträngd och har så varit i många år. Nu måste regeringen börja fundera över lämpliga åtgärder riktade till taxinäringen. Efter ROT och RUT är det dags för RATT - ett avdrag...

3 mars

Transportstyrelsens förslag kan stärka branschens kvalitet och status
Svenska Taxiförbundet ställer sig positivt till Transportstyrelsens förslag till åtgärder för bättre regelefterlevnad inom taxi som överlämnades till regeringen den 28 februari 2014....

3 mars

Missriktad kritik gör brukarna en otjänst
Upphandling av olika välfärdstjänster är förknippade med stora svårigheter. Både för upphandlaren och utföraren. Detta framkommer inte minst i massmediernas rapportering av hur misstag begås. Men vikt...

28 januari

Boka TaxiForum 2014!
Snart är det dags för Svenska Taxiförbundet nationella TaxiForum 2014 i Umeå och Falkenberg. Temat för de bägge arrangemangen är taxis roll i kollektivtrafiken och inslagen kommer att belysa hur taxib...

11 september

Taxi släpps in i kollektivkörfält i Göteborg
Göteborgs Trafiknämnd har beslutat att taxi ska få trafikera kollektivkörfälten längs Nils Ericsonsgatan och Nya Allén....

25 juni

Enad front mot taxibranschens turistfällor
Nu gör taxibranschen, besöksnäringen och berörda myndigheter gemensam sak mot friåkarnas hutlösa priser i Stockholm. I dagarna lanseras årets informationskampanj som på svenska och engelska uppmanar t...

18 juni

Högsäsong för taxibranschens turistfällor
I sommar kommer ett stort antal turister och besökare i Sverige att bli skinnade av oseriösa taxiåkare. Svenska Taxiförbundet ser fenomenet med bluffpriserna som problematiskt....

15 maj

Inbjudan till seminarier i Almedalen 2013
Under årets Almedalsvecka arrangerar Svenska Taxiförbundet två seminarier – ett inom ramen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik, och ett i egen regi. Välkommen!...

14 maj

Snar lösning för återkoppling av ogiltiga taxibehörigheter
Arbetet med att hitta en lösning för återkoppling av ogiltiga taxiförarlegitimationer är inne i en slutfas. Nu startar Svenska Taxiförbundet ett projektarbete som syftar till att sjösätta ett kontroll...

26 april

Om Ubers aktion mot Transportstyrelsen m.fl.
Med anledning av företaget Ubers nätbaserade kampanj med grundlösa påhopp på Transportstyrelsen vill Svenska Taxiförbundet bidra med följande klargörande....

15 mars

Bristfälligt underlag i redovisningen av regeringsuppdraget "regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg"
- Förslagen om återkommande tillståndsmätningar, ett utökat riskvärderingssystem och en gemensam strategi för tillsyn och kontroll av yrkestrafiken är i rätt riktning. Men det är skralt att de genomfö...

11 mars

Nytt förslag om krav på lokalkännedom för taxiförare
Transportstyrelsen gör helt om i frågan om krav på lokalkännedom för taxiförare. I rapporten från regeringsuppdraget ”Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg” föreslås att det bör vara...

16 januari

Per Juth ny förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet
Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Thomas Winskog lämnar förbundet med pension den 31 mars. Hans efterträdare är nu rekryterad. Han heter Per Juth och tillträder som ny förbundsdirektör den 1 apr...